--- Foto's koeien van Stal - Bezoekboerderij De Gèskieker

De staldeur gaat open, de koeien voorzichtig om de hoek...

De kust is veilig, op naar de wie.

Vol enthouisiasme springen ze door het land.

Even een lekker modderbad tussendoor ....

Vervolgens de wei verkennen.

In de zandbak wordt volop genoten ....

 

Ook worden de rangen en standen opnieuw bepaalt.

Een paar uur later is alles alsof het nooit anders geweest is ....